Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2014

lovemee
3185 dc52 500
Reposted frompesy pesy viasprajtt sprajtt
4258 cf62 500
Reposted fromunco unco viasprajtt sprajtt
lovemee

Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.
Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.
Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.
Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.
Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.
Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.
Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.
Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.
Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.
Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.
Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.
Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.
Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.
Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.
Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.
Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.
Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.
— Wróć.
Reposted fromgrubsonsynu grubsonsynu viasprajtt sprajtt
lovemee
lovemee
5141 6a45
Reposted fromHirsch- Hirsch- viasprajtt sprajtt
lovemee
5904 ccbb
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viasprajtt sprajtt
lovemee
5617 9a8a
Reposted frompodprzykrywka podprzykrywka viasprajtt sprajtt

March 28 2014

lovemee
3844 10f2
Reposted fromhappysad13 happysad13 viaCarlota Carlota
lovemee
6183 dea8
-.-
Reposted fromaggape aggape viaCarlota Carlota
lovemee
Miłość jest wtedy, kiedy dziewczyna mówi chłopakowi, że podoba jej się jego koszulka, a on później zakłada ją każdego dnia.
— dziecko, lat 6.
Reposted fromkabooom kabooom viaCarlota Carlota
lovemee
Uświadomiłam sobie, że możemy już nigdy w życiu się nie spotkać.
Reposted fromawaken awaken viaCarlota Carlota
lovemee
Ale się, kurwa, człowiek musi nakombinować, żeby móc spokojnie żyć.
— Pablo Tusset
Reposted frompasazerka pasazerka viaCarlota Carlota
lovemee
8457 72ba 500
Reposted fromdziewcze dziewcze viaCarlota Carlota
lovemee
2934 556e
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viaCarlota Carlota
lovemee
2435 2699
too adorable! ♥
Reposted fromaliciaem aliciaem viaCarlota Carlota
lovemee
Biorę ją do siebie. Coraz bliżej. Pssssyt. Całuję ją. Powoli. Drobnie. W drobne usta. Wyrywam drobinki smaku. Smakuje jak krem. Nie chcę już wywalać z siebie jej języka, myć po nim zębów, chcę, żeby ten język wlazł mi w przełyk, aż do żołądka, i odkaził duszę. Bliżej. Jeszcze.
— Jakub Żulczyk, 'Zrób mi jakąś krzywdę'
lovemee
Gdyby tylko ludzie mówili sobie nawzajem to, co naprawdę myślą
Reposted bysprajtt sprajtt

March 27 2014

lovemee
Play fullscreen
VNM - Na weekend
lovemee
1932 8f53
Reposted fromnalezycie nalezycie viasunday sunday
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl